آرشیو برچسب ها : کمپرسور موتور فریزر

چگونه کمپرسور موتور فریزر را بررسی کنیم؟ هشدار: پیش از تلاش برای تست یا تعمیر، لطفاً اصول ایمنی را مطالعه و رعایت کنیم. پیش از تست کمپرسور موتور، فریزر را از برق بکشید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری شود. همچنین، اگر کمپرسور از خازن استفاده می کند، ممکن است بار الکتریکی کشنده ای داشته […]