آرشیو برچسب ها : فن تبخیر کننده فریزر

چگونه فن تبخیر کننده فریزر را تست کنیم؟ فن تبخیر کننده هوا را در کوئل های خنک کننده به گردش در می آورد. این کوئل حرارت را جذب می کند و هوای سرد شده به گردش در می آید. اگر فن کار نکند، فریزر به درستی خنک نخواهد کرد. فن موتور ممکن است خراب شده […]