04133869692 پشتیبانی سریع
تعمیرات لوازم خانگی

ابزار عیب یابی اجاق گاز برقی

960 بازدید

 

علامت بررسی
هیچ چیز کار نمی‌کند یا ناقص کار می‌کند ·       بدنبال فیوز پریده یا مدار شکن گیر کرده باشید

·       پریز برق را از نظر داشتن جریان بررسی کنید

·       مطمئن شوید که سیم برق به درستی وصل شده است

·       اتصالات بلوک ترمینال را بررسی کنید

·       سیم برق را بررسی کنید

·       اگر از سیم اضافی استفاده شده، آن را جدا کنید

·       ولتاژ خروجی را بررسی کنید

یک شعله حرارت ندارد ·       المنت را در جای خود جا بزنید

·       المنت گرمایی را بررسی کنید

·       کانکتورهای المنت را بررسی کنید

·       سوئیچ کنترل شعله را بررسی کنید

یک شعله تنها به صورت متناوب کار می‌کند ·       المنت را مجددا جا بزنید

·       المنت گرمایی را بررسی کنید

·       کانکتورهای المنت را بررسی کنید

·       سوئیچ کنترل شعله را بررسی کنید

یک شعله تنها در دمای زیاد کار می‌کند ·       سوئیچ کنترل شعله را بررسی کنید

·       سیم کشی را بررسی کنید که اتصالی نداشته باشد

هیچکدام از شعله‌ها کار نمی‌کنند یا به حرارت کامل نمی‌رسند ·       مطمئن شوید که سیم برق به درستی وصل شده است

·       پریز برق را از نظر داشتن جریان برق بررسی کنید

·       اتصالات بلوک ترمینال را بررسی کنید

·       سیم برق را بررسی کنید

·       اگر از سیم اضافه استفاده شده، آن را جدا کنید

·       ولتاژ خروجی را بررسی کنید

چراغ مربوط به روشن بودن شعله کار نمی کند ·       لامپ ممکن است سوخته باشد

·       اتصال لامپ به سوئیچ کنترل شعله را بررسی کنید

·       سوئیچ کنترل شعله را بررسی کنید

فر گرم نمی‌شود ·       تنظیمات تایمر و ساعت را بررسی کنید

·       المنت را دوباره جا بزنید

·       المنت را تست کنید

·       کانکتورهای المنت را بررسی کنید

·       کنترل دمای فر را بررسی کنید

·       کنترل انتخابگر فر را بررسی کنید

فر دمای تنظیم شده را حفظ نمی‌کند ·       المنت را مجدداً جا بزنید

·       المنت را بررسی کنید

·       کانکتورهای المنت را بررسی کنید

·       لامپ دماسنج را بررسی کنید

·       کنترل انتخابگر فر را بررسی کنید

·       کنترل دما را مجدداً کالیبره کنید

دمای فر با دمای کنترل مطابقت ندارد ·       کنترل دما را مجدداً کالیبره کنید
جوجه گردان کار نمی‌کند ·       المنت را مجدداً جا بزنید

·       المنت را بررسی کنید

·       کانکتورهای المنت را بررسی کنید

·       کنترل دمای فر را بررسی کنید

·       کنترل انتخابگر فر را بررسی کنید

گزینه کانوکشن کار نمی‌کند ·       کنترل انتخابگر فر را بررسی کنید

·       مسدود شدن فن را بررسی کنید

·       موتور فن را بررسی کنید

ساعت کار نمی‌کند ·       اتصالات را بررسی کنید
چراغ فر کار نمی‌کند ·       لامپ را تعویض کنید

·       سوئیچ را بررسی کنید

ویژگی نظافت خودکار فر کار نمی‌کند ·       مطمئن شوید که در بسته می‌شود و به صورت ایمن چفت می‌شود

·       المنت را بررسی کنید

·       کنترل دما را بررسی کنید

·       کنترل انتخابگر فر را بررسی کنید

فر به درستی بسته نمی‌شود ·       در را تنظیم کنید

·       فنرهای در را تنظیم کنید

·       درزگیر در را بررسی کنید

چراغ نشانگر کار نمی‌کند ·       لامپ را تعویض کنید

·       اتصال را بررسی کنید

بخش بیرونی فر بسیار داغ است ·       درزگیر در را بررسی کنید

 

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 04133869692