04133869692 پشتیبانی سریع
تعمیرات لوازم خانگی

چگونه از چرخه نظافت خودکار اجاق گاز استفاده کنیم

624 بازدید

چگونه از چرخه نظافت خودکار اجاق گاز استفاده کنیم ؟؟ چربی را از اطراف چارچوب در و اطرف درزگیر تمیز کنید. این بخش ها با چرخه نظافت تمیز می شوند و پیش شستشو باعث بهبود نتایج می شود. این کار همچنین ریسک صدمه در اثر آتش سوزی را کاهش می دهد.

اگر پرنده در منزل دارید، آنها را به محلی با تهویه مناسب و دور از اجاق منتقل کنید. دود تولید شده توسط فرآیند نظافت خودکار می تواند برای پرنده ها سمی باشد.

هود را روشن کنید تا دود و بوی نامطبوع را به بیرون منتقل کند. همچنین برای ایجاد تهویه پنجره ها را باز کنید.

اجاق را روی حالت نظافت خودکار قرار دهید. اغلب بیش از یک کنترل برای تنظیم کردن وجود دارد و هدف از آن جلوگیری از انتخاب تصادفی این چرخه است. اگر اجاق شما قفل دستی دارد، آن را فعال کنید. اگر تایمر دستی برای این چرخه وجود دارد آن را تنظیم کنید.

هرگز تلاش نکنید که در طی چرخه نظافت خودکار در اجاق را باز کنید چون حرارت شدید بسیار خطرناک است. اجاق ممکن است تا ساعت ها پس از اتمام این چرخه به میزان خطرناکی داغ باقی بماند.

بخش بیرونی اجاق نیز تا مدتی داغ باقی می ماند، پس کودکان را از آن دور نگه دارید. زمانی که نظافت خودکار در حال انجام است در خانه بمانید تا در برابر احتمال آتش سوزی اقدامی انجام داده و از اتمام ایمن این چرخه اطمینان حاصل نمایید.

وجود شعله های ریز داخل اجاق امری غیرمعمول نیستند و در بیشتر موارد نباید باعث نگرانی شوند. شعله های بزرگ یا شعله هایی که به مدت بیش از چند دقیقه باقی می مانند ممکن است نیازمند اقدامی از قبیل خاموش کردن اجاق و تماس با آتش نشانی باشند. به هیچ عنوان سعی نکنید که در اجاق را باز کنید.

(در مدل های اتوماتیک)، تا زمانی که دما به کمتر از ۶۰۰ درجه فارنهایت کاهش پیدا نکند (بسته به مدل) قفل باقی خواهد ماند. تلاش نکنید که در را با زور باز کنید.

چگونه از چرخه نظافت خودکار اجاق گاز استفاده کنیم

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 04133869692