04133869692 پشتیبانی سریع
تعمیرات لوازم خانگی

چگونه کمپرسور موتور فریزر را بررسی کنیم؟

454 بازدید
چگونه کمپرسور موتور فریزر را بررسی کنیم؟

چگونه کمپرسور موتور فریزر را بررسی کنیم؟

هشدار: پیش از تلاش برای تست یا تعمیر، لطفاً اصول ایمنی را مطالعه و رعایت کنیم.

پیش از تست کمپرسور موتور، فریزر را از برق بکشید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری شود. همچنین، اگر کمپرسور از خازن استفاده می کند، ممکن است بار الکتریکی کشنده ای داشته باشد. تا زمانی که خازن را تخلیه بار نکرده اید، به ترمینال ها دست نزنید.

از بخش عقبی فریزر برای دسترسی به کمپرسور استفاده کنید. در شکل زیر کمپرسور با برچسب A علامت گذاری شده است و جعبه ترمینال در جایگاهی با برچسب B قرار گرفته است.

جعبه ترمینال

جعبه ترمینال

می توان با خارج کردن جعبه پوشش ترمینال به کمپرسور موتور دسترسی یافت. این پوشش به کشش یا با بست نگهدارنده در جای خود حفظ می کند.

کمپرسور

کمپرسور

زیر پوشش ترمینال می توان رله کمپرسور (با برچسب A)، محافظ اضافه بار (برچسب B) و ترمینال های الکتریکی کمپرسور موتور را می توان یافت.

کمپرسور موتور

کمپرسور موتور

رله کمپرسور را با کشیدن مستقیم آن از کمپرسور جدا کنید.

رله کمپرسور

رله کمپرسور

وایر ترمینال کناری رله را بکشید. این وایر با بست به کانکتور متصل شده است. محکم کانکتور را بکشید و به هیچ وجه وایر را نکشید. ممکن است لازم باشد که از دو دم باریک برای این کار استفاده شود. کانکتور و ترمینال را از نظر فاسد نشده باشد. هر یک از آنها اگر فاسد شده باشد یا باید تمیز یا باید تعویض شود.

کمپرسور موتور را به کمک مولتی متر از نظر اتصالی بررسی کنید. تنظیمات مولتی متر را روی X1 تنظیم کنید.

یک میله را روی یک ترمینال قرار دهید و سپس میله دیگر را روی دو ترمینال دیگر قرار دهید. مولتی متر باید تقریباً صفر اوهم را نمایش دهد.

تست ترمینال

تست ترمینال

اکنون اولین میله را به ترمینال دیگری وصل کنید و دو ترمینال دیگر را با میله دیگر لمس کنید. در نهایت، اولین میله را به ترمینال آخر حرکت دهید و ترمینال های دیگر را با میله دیگر لمس کنید. هر تست باید با اتصالی داشته باشد و مولتی متر باید تقریباً صفر اوهم را نشان دهد. اگر کمپرسور موتور از تمام این تست ها موفق عبور نکرد، کمپرسور نیازمند سرویس حرفه ای است.

اکنون کمپرسور را روی زمین تست کنید. به کمک تنظیمات مولتی متر روی X1، یک میله را به فلز لخت روی محفظه کمپرسور وصل کنید (ممکن است لازم باشد که کمی میله را بتراشید تا فلز نمایش شود). میله دیگر را به ترتیب به سه ترمینال وصل کنید.

محفظه کمپرسور

هیچ یک از ترمینال ها نباید اتصالی داشته باشند، مولتی متر باید بی نهایت را نشان دهد. اگر هر یک از تست های زمینی اتصالی نشان ندهد، کمپرسور نیازمند سرویس اساسی است.

چگونه کمپرسور موتور فریزر را بررسی کنیم؟

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 04133869692